کدخبر: ۱۷۴۸۸

مناظرات مرحله دوم انتخابات چقدر بیننده داشت؟

گزارش نظرسنجی‌های مرکز تحقیقات صدا و سیما در دوره قبل نشان می‌دهد میزان مخاطب مناظره‌های تلویزیونی دوره سیزدهم انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰- ۵۰.۵ درصد بود.

مناظرات مرحله دوم انتخابات چقدر بیننده داشت؟

به گزارش 24 آنلاین، بر اساس نظرسنجی جدید مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما ۵۶.۵ درصد از هموطنان بالای ۱۸ سال، بیننده دو مناظره مرحله دوم بودند. 

بدین ترتیب مخاطبان مناظره‌های تلویزیونی چهاردهمین دوره انتخابات ریاست نسبت به دوره سیزدهم در سال ۱۴۰۰، شش درصد افزایش یافت. 

 گزارش نظرسنجی‌های مرکز تحقیقات صدا و سیما در دوره قبل نشان می‌دهد میزان مخاطب مناظره‌های تلویزیونی دوره سیزدهم انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰- ۵۰.۵ درصد بوده است.

نظرسنجی میدانی مرکز تحقیقات صدا و سیما که در روز‌های ۱۲ و ۱۳ تیرماه برگزار شده نشان می‌دهد ۸۵.۸ درصد مخاطبان برنامه‌های مناظره، عملکرد صدا و سیما را در برگزاری این مناظره‌ها خوب و نسبتا خوب دانسته‌اند.

بیش از ۳۵ میلیون نفر از هموطنان بیننده دو مناظره مرحله دوم انتخابات بودند.

کدخبر: ۱۷۴۸۸
ارسال نظر