کدخبر: ۱۸۰۲۸

دفتر پزشکیان به احزاب اصلاح طلب نامه داد؛ گزینه‌های پیشنهادی برای کابینه را اعلام کنید

دفتر رئیس جمهور منتخب نامه‌ای را به احزاب اصلاح طلب ارسال کرده و از آنها خواسته است تا گزینه‌های پیشنهادی خود را اعلام کنند.

دفتر پزشکیان به احزاب اصلاح طلب نامه داد؛ گزینه‌های پیشنهادی برای کابینه را اعلام کنید

به گزارش 24 آنلاین، در نامه محسن حاجی میرزایی به دبیران کل احزاب اصلاح طلب آمده است: « دکتر مسعود پزشکیان برای انتخاب با صلاحیت ترین همکاران در دولت چهاردهم (اعم از وزرا، معاونان و روسای سازمان های بزرگ دولت) به مشورت و مشارکت انجمن‌ها و نهادهای علمی و تخصصی، سازمان های مردم نهاد و احزاب باور دارد.

به همین منظور ساز و کار شفافی تعیین شده که با مشارکت نمایندگان این نهادها و بر اساس شاخص‌های تعیین شده تواناترین اعضای کابینه پیشنهاد و انتخاب شود.

- اعتقاد به قانون اساسی و اسناد بالادستی

- اشتهار به پاکدستی، صداقت و شجاعت

- داشتن نگرش ملی

- دوری از گرایش‌های جناحی، قومی، مذهبی و منطقه‌ای

- همراهی و وفاداری نسبت به گفتمان و رویکرد رئیس‌جمهور

- باور به ضرورت توسعه و عدالت

- باورمند به ایده صدای بی صدایان و تحقق مطالبات زنان، جوانان و اقوام

- باور به تعامل اجتماعی و فرهنگی

- باور به ضرورت همگرایی، وفاق و انسجام ملی

- معتقد و عامل به تخصص گرایی و شایسته گزینی

- باورمند به ضرورت همراهی و توامانی مقاومت و انعطاف در سیاست خارجی

- شناخت ماموریت دستگاه و برخوردار از توانایی حل مسئله

- دارای مدرک معتبر کارشناسی ارشد یا بالاتر

- تجربه مدیریت عالی اجرایی در بخش دولتی، خصوصی یا دانشگاهی

- دارای روحیه شجاعت، پذیرش و پیشبرد نوآوری

- دارای نگرش و رویکرد راهبری

- اعتقاد به کار کارشناسی

- باورمند به حکمرانی مشارکت جویانهو ضرورت مشارکت مردم در اداره کشور.

در ترکیب کابینه تلاش برای ملی و فراگیر و توافق سازنده تر شدن دولت ، کاهش میانگین سن کابینه و حضور زنان و نمایندگان متنوع‌تر از جامعه مکسر ایران مورد توجه است.

سپاسگزار می شویم گزینه‌های پیشنهادی نهاد ارزشمندتان برای کابینه را به همراه رزومه، سرفصل اهداف و رویکردهای موردنظر «در حد یک صفحه» تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۲۴ تیر ارسال فرمایید تا در ساز و کار تعیین شده مورد ارزیابی قرار گیرند.»

نامه مهم به احزاب اصلاح طلب از سوی چهره نزدیک به پزشکیان /گزینه پیشنهادی برای حضور در کابینه را معرفی کنید

 

کدخبر: ۱۸۰۲۸
ارسال نظر