کدخبر: ۷۸۹۳

یک نماینده ۵ تا فیدیلیتی به نام و همسر و راننده و مسئول دفتر و... خرید؛ در بازار آزاد فروخت!

یکی از اعضای جنبش عدالتخواه نوشت: یکی از نماینده‌های گام دومی در تهران ۵ تا فیدیلیتی‌ به نام همسر و مسئول دفتر و راننده و… ثبت‌نام کرد و در بازار آزاد فروخت.

یک نماینده 5 تا فیدیلیتی به نام و همسر و راننده و مسئول دفتر و... خرید؛ در بازار آزاد فروخت!

وحید اشتری از اعضای جنبش عدالتخواه در توییتر نوشت: «یکی از نماینده‌های گام دومی در تهران ۵ تا فیدیلیتی‌ به نام همسر و مسئول دفتر و راننده و… ثبت‌نام کرد و در بازار آزاد فروخت.

هم تایید صلاحیت شد و هم مجدد در لیست مجلس انقلابی خواهد بود.

آنوقت افضا کننده فیدیلیتی گیت کماکان دنبال ثبت اعتراض به شورای نگهبان است.»

 

توییت وحید اشتری فیدیلیتی نمایندگان

 

کدخبر: ۷۸۹۳
ارسال نظر